Interpretacja wymagań REH – ośrodki dzienne – procedury ICD 9

NFZ- REH dotyczących sprawozdawania procedur ICD 9

załącznik nr 9