ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19

 

Szanowni Państwo,

w związku z ryzykiem kolejnej fali zachorowań na COVID-19 wydłużono czas funkcjonowania Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 do dnia 30 września 2023 r.

Do wiadomości przekazujemy zmianę rozporządzenia w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19.

Zmiana rozporządzenia