Klasyfikacja ICD-11 – szkolenia wstępne organizowane przez Ministerstwo Zdrowia

Szanowni Państwo,
W ślad za Ministerstwem Zdrowia oraz Centralą NFZ informujemy, że rozpoczyna się nabór na szkolenia e-learningowe mającego na celu wstępne zapoznanie się uczestników z klasyfikacją ICD-11 (jedenastą rewizją Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych) oraz opracowanymi przez WHO narzędziami informatycznymi wspomagającymi korzystanie z ICD-11 w związku z planowanym zastąpieniem przez nową wersję klasyfikacji aktualnie wykorzystanej wersji ICD-10.

 

Szkolenia są bezpłatne i  prowadzone w trybie on-line ( samokształcenia) oraz skierowane jest m.in. do pracowników podmiotów leczniczych, mających umowy z NFZ.

Szkolenia realizowane są w ramach Projektu realizowanego w ramach projektu POWR.05.02.00-00-0004/20 pn. „Poprawa jakości informacji medycznej dzięki wzrostowi kompetencji, wiedzy oraz umiejętności pracowników podmiotów leczniczych w zakresie prawidłowego posługiwanie się klasyfikacją ICD-11 (I etap prac)”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego programu POWER.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje oraz zarejestrować chęć udziału w szkoleniu na poniższej stronie projektu:

https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1053-rekrutacja_do_projektu.html

W przypadku pytań dotyczących procesu rekrutacji prosimy o kontakt mailowy bezpośrednio z Ministerstwem Zdrowia odpowiadającym za proces rekrutacji i organizację szkoleń: ICD11Szkolenia@mz.gov.pl