„Profilaktyka 40 PLUS” – zmiana podstaw prawnych

 

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Zdrowia przedłuża do dnia 31 grudnia 2023 r. fakultatywną możliwość przydzielenia świadczeniobiorcy terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” poza centralną elektroniczną rejestracją.

Realizatorzy programu pilotażowego uzyskają dodatkowy okres na dostosowanie systemów informatycznych do rozwiązań i wymogów wynikających z wdrożenia rejestracji  w ramach centralnej elektronicznej rejestracji.

W załączeniu do wiadomości przekazujemy zmiany podstaw prawnych:

1.       zarządzenie nr 128/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu zdrowia z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”;

2.      rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r.  w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.