Komunikat o unieważnieniu postępowań konkursowych: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu niżej wymienionych postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna o numerach:

  • 000025/AOS/02/1/02.1570.001.02/01 – świadczenia w zakresie neurochirurgii
  • 000031/AOS/02/1/02.1641.001.02/01 – świadczenia w zakresie urologii dziecięcej
  • 000041/AOS/02/1/02.1650.001.02/01 – świadczenia w zakresie transplantologii

Podstawa prawna: art. 150  ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.)