Koniec finansowania szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

dnia 06.10.2023 r. została wydana zmiana zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 144/2023/DSOZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 
Przedmiotową regulacja zostaje wyznaczony ostateczny termin finansowania szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – finansowaniem zostaną objęte szczepienie wykonane do dnia 30 listopada 2023 r.
 
Jednocześnie Świadczeniodawcy zobowiązani są do przekazania dokumentów rozliczeniowych w terminie do 18 grudnia 2023 r.