Konkurs NFZ z dnia 24 lutego 2023 roku

DOLNOŚLĄSKI OW(Wrocław)
– 1 postępowanie z SPO, zakres:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE / OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
  • Powiat głogowski, górowski, jaworski, Legnica, legnicki, lubiński, polkowicki, złotoryjski
MAŁOPOLSKI OW(Kraków)
– 2 postępowania z SZP, zakresy:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE WSPOMAGAJĄCE ZABURZEŃ CYKLU MOCZNIKOWEGO
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE WSPOMAGAJĄCE ZABURZEŃ CYKLU MOCZNIKOWEGO

  • Województwo MAŁOPOLSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z NOWOTWORAMI NEUROENDOKRYNNYMI UKŁADU POKARMOWEGO Z ZASTOSOWANIEM RADIOFARMACEUTYKÓW
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z NOWOTWORAMI NEUROENDOKRYNNYMI UKŁADU POKARMOWEGO Z ZASTOSOWANIEM RADIOFARMACEUTYKÓW

  • Województwo MAŁOPOLSKIE
PODLASKI OW(Białystok)
– 4 postępowania z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZESPOŁAMI MIELODYSPLASTYCZNYMI Z TOWARZYSZĄCĄ NIEDOKRWISTOŚCIĄ ZALEŻNĄ OD TRANSFUZJI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZESPOŁAMI MIELODYSPLASTYCZNYMI Z TOWARZYSZĄCĄ NIEDOKRWISTOŚCIĄ ZALEŻNĄ OD TRANSFUZJI

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA CYSTYNOZĘ NEFROPATYCZNĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA CYSTYNOZĘ NEFROPATYCZNĄ

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ

  • Województwo PODLASKIE
ŚLĄSKI OW(Katowice)
– 3 postępowania z AOS, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat zawierciański
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat będziński, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, zawierciański
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02

  • Powiat zawierciański
ZACHODNIOPOMORSKI OW(Szczecin)
– 2 postępowania z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – ODCZULANIE WYSOKO IMMUNIZOWANYCH DOROSŁYCH POTENCJALNYCH BIORCÓW PRZESZCZEPU NERKI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – ODCZULANIE WYSOKO IMMUNIZOWANYCH DOROSŁYCH POTENCJALNYCH BIORCÓW PRZESZCZEPU NERKI

  • Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZESPOŁAMI MIELODYSPLASTYCZNYMI Z TOWARZYSZĄCĄ NIEDOKRWISTOŚCIĄ ZALEŻNĄ OD TRANSFUZJI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZESPOŁAMI MIELODYSPLASTYCZNYMI Z TOWARZYSZĄCĄ NIEDOKRWISTOŚCIĄ ZALEŻNĄ OD TRANSFUZJI

  • Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE