Konkursy NFZ z dnia 27 lutego 2023 roku

 

MAZOWIECKI OW(Warszawa)

– 4 postępowania z PRO (Programy profilaktyczne i promocja zdrowia), zakresy:

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

  • Województwo MAZOWIECKIE
 • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

  • Województwo MAZOWIECKIE
 • PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO

  • Województwo MAZOWIECKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

  • Województwo MAZOWIECKIE

KUJAWSKO-POMORSKI OW(Bydgoszcz)

– 9 postępowań z SZP (Leczenie szpitalne), zakresy:

 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI B – KOMÓRKOWE

  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI B – KOMÓRKOWE
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLK – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI B – KOMÓRKOWE

  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI T – KOMÓRKOWE

  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI T – KOMÓRKOWE

  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA

  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA

  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZESPOŁAMI MIELODYSPLASTYCZNYMI Z TOWARZYSZĄCĄ NIEDOKRWISTOŚCIĄ ZALEŻNĄ OD TRANSFUZJI

  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZESPOŁAMI MIELODYSPLASTYCZNYMI Z TOWARZYSZĄCĄ NIEDOKRWISTOŚCIĄ ZALEŻNĄ OD TRANSFUZJI

  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH

  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH

  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ

  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ

  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z WRODZONYMI ZESPOŁAMI AUTOZAPALNYMI

  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z WRODZONYMI ZESPOŁAMI AUTOZAPALNYMI

  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH

  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH

  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ

  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ

  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE

– 6 postępowań z PSY (Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień), zakresy:

 • OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY

  • Powiat CHEŁMIŃSKI
  • Powiat LIPNOWSKI
  • Powiat MOGILEŃSKI
  • Powiat NAKIELSKI
  • Powiat RADZIEJOWSKI
  • Powiat ŻNIŃSKI

MAŁOPOLSKI OW(Kraków)

– 1 postępowanie z AOS (Ambulatoryjna opieka specjalistyczna), zakres:

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII

  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat nowotarski

ŚLĄSKI OW(Katowice)

– 1 postępowanie z PPZ (Profilaktyczne programy zdrowotne), zakres:

 • ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)

WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)

– 1 postępowanie z SPO (Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze), zakres:

 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE / OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

  • Powiat ELBLĄG