Konkursy NFZ z dnia 02 czerwca 2023 roku

KUJAWSKO-POMORSKI OW(Bydgoszcz)
– 2 postępowania z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE KWASEM KARGLUMINOWYM CHORYCH Z ACYDURIAMI ORGANICZNYMI: PROPIONOWĄ, METYLOMALONOWĄ I IZOWALERIANOWĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE KWASEM KARGLUMINOWYM CHORYCH Z ACYDURIAMI ORGANICZNYMI: PROPIONOWĄ, METYLOMALONOWĄ I IZOWALERIANOWĄ

  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z GUZAMI LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ KINAZY TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK)
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z GUZAMI LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ KINAZY TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK)

  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKI OW(Lublin)
– 4 postępowania z SOK, zakresy:
 • LECZENIE CUKRZYCY Z ZASTOSOWANIEM POMPY INSULINOWEJ U DOROSŁYCH
  • Województwo LUBELSKIE
 • BADANIA GENETYCZNE
  • Województwo LUBELSKIE
 • TLENOTERAPIA DOMOWA
  • Grupa powiatów: BIALSKI, BIAŁA PODLASKA, ŁUKOWSKI, PARCZEWSKI
  • Grupa powiatów: HRUBIESZOWSKI, TOMASZOWSKI, ZAMOJSKI, ZAMOŚĆ
ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 4 postępowania z PSY, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY
  • Powiat łęczycki
  • Powiat kutnowski
  • Powiat wieruszowski
POMORSKI OW(Gdańsk)
– 1 postępowanie z REH, zakres:
 • REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU I MOWY
  REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU I MOWY DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Powiat bytowski, człuchowski