Konkursy NFZ z dnia 08 stycznia 2024 roku

MAZOWIECKI OW(Warszawa)
– 3 postępowania z SOK, zakresy:
 • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III)
  • Województwo MAZOWIECKIE
 • DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA (DOK)
  • Województwo MAZOWIECKIE
 • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (KO-CZR)
  • Województwo MAZOWIECKIE
MAŁOPOLSKI OW(Kraków)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ – PROGRAM PILOTAŻOWY KORD
  • Województwo MAŁOPOLSKIE
PODLASKI OW(Białystok)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ – PROGRAM PILOTAŻOWY RECEPTA NA RUCH
  • Województwo PODLASKIE