Konkursy NFZ z dnia 9 stycznia 2024 roku

MAZOWIECKI OW(Warszawa)
 –1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ – PROGRAM PILOTAŻOWY KORD
  • Województwo MAZOWIECKIE
LUBELSKI OW(Lublin)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA – HOSPITALIZACJA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA)
  POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA) – HOSPITALIZACJA – PAKIET ONKOLOGICZNY

  • Powiat LUBLIN
LUBUSKI OW(Zielona Góra)
 –1 postępowanie z SZP, zakres:
 • WIDEOTORAKOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW
  WIDEOTORAKOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW-HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO

  • Województwo LUBUSKIE – ROKOWANIA
WIELKOPOLSKI OW(Poznań)
– 4 postępowania z AOS, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Grupa powiatów: KOLSKI, TURECKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat KOLSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat TURECKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat KOLSKI