Konkursy NFZ z dnia 31 stycznia 2024 roku

 

MAZOWIECKI OW(Warszawa)
– 2 postępowania z PPZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) W CZP
  ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)

  • PRAGA POŁUDNIE
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) W CZP
  ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)

  • powiat gostyniński, m. Gąbin, gminy: Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Słubice
DOLNOŚLĄSKI OW(Wrocław)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • PROFILAKTYKA 40 PLUS
  • Województwo DOLNOŚLĄSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 2 postępowania z AOS, zakresy:
 •  BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO – GASTROSKOPIA
  • Powiat OLSZTYŃSKI
 • BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO – KOLONOSKOPIA
  • Powiat OLSZTYŃSKI
– 7 postępowań z PSY, zakresy:
 • CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO – II POZIOM REFERENCYJNY
  • Powiat KĘTRZYŃSKI
 • OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY
  • Powiat BARTOSZYCKI
  • Powiat DZIAŁDOWSKI
  • Powiat OLECKI
 • PROGRAM TERAPII ZABURZEŃ PREFERENCJI SEKSUALNYCH
  • Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE
  • Powiat OLSZTYN
 • ŚWIADCZENIA SEKSUOLOGICZNE I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA
  • Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKI OW(Poznań)
– 8 postępowań z AOS, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat KOLSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Grupa powiatów: KOLSKI, SŁUPECKI, TURECKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Grupa powiatów: KOLSKI, TURECKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Grupa powiatów: CHODZIESKI, CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI, PILSKI, WĄGROWIECKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII
  KWALIFIKACJA DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH- ZAKRES SKOJARZONY DO ZAKRESU NEFROLOGII 02.1130.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Grupa powiatów: CHODZIESKI, CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI, WĄGROWIECKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat TURECKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat KOLSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

  • Grupa powiatów: CHODZIESKI, CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI, PILSKI, WĄGROWIECKI, ZŁOTOWSKI