REH – zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Szanowni Państwo,
w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Zdrowia o wycofaniu z publikacji projektu rozporządzenia z zakresu rehabilitacji medycznej podpisanego przez Ministra Zdrowia dnia 05 stycznia 2024 r.
Projekt rozporządzenia zostanie ponownie przekazany do uzgodnień i dalszych konsultacji publicznych.
O dalszych pracach nad projektem będziemy Państwa informować na bieżąco.