Konkursy NFZ z dnia 10 lipca 2023 roku
ŚWIĘTOKRZYSKI OW(Kielce)
– 27 postępowań z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHOROBY POMPEGO

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH NA RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE
  SUBSTANCJE CZYNNE W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE

  • Grupa powiatów: BUSKI, JĘDRZEJOWSKI, KAZIMIERSKI, KIELCE, KIELECKI, PIŃCZOWSKI, WŁOSZCZOWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY

  • Grupa powiatów: BUSKI, JĘDRZEJOWSKI, KAZIMIERSKI, KIELCE, KIELECKI, KONECKI, OPATOWSKI, OSTROWIECKI, PIŃCZOWSKI, SKARŻYSKI, STARACHOWICKI, STASZOWSKI, WŁOSZCZOWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH

  • Grupa powiatów: SKARŻYSKI, STARACHOWICKI
  • Grupa powiatów: OPATOWSKI, OSTROWIECKI, STASZOWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ

  • Grupa powiatów: BUSKI, JĘDRZEJOWSKI, KAZIMIERSKI, KIELCE, KIELECKI, OPATOWSKI, OSTROWIECKI, PIŃCZOWSKI, SANDOMIERSKI, SKARŻYSKI, STARACHOWICKI, STASZOWSKI, WŁOSZCZOWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI

  • Grupa powiatów: OPATOWSKI, SANDOMIERSKI
  • Grupa powiatów: BUSKI, STASZOWSKI
  • Grupa powiatów: JĘDRZEJOWSKI, KIELCE, KIELECKI, WŁOSZCZOWSKI
  • Powiat OSTROWIECKI
  • Grupa powiatów: SKARŻYSKI, STARACHOWICKI
  • Grupa powiatów: KAZIMIERSKI, PIŃCZOWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)

  • Grupa powiatów: BUSKI, JĘDRZEJOWSKI, KAZIMIERSKI, KIELCE, KIELECKI, KONECKI, OPATOWSKI, OSTROWIECKI, PIŃCZOWSKI, SKARŻYSKI, STARACHOWICKI, STASZOWSKI, WŁOSZCZOWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A

  • Grupa powiatów: JĘDRZEJOWSKI, KAZIMIERSKI, KIELCE, KIELECKI, KONECKI, PIŃCZOWSKI, WŁOSZCZOWSKI
  • Grupa powiatów: OPATOWSKI, OSTROWIECKI, STASZOWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMI

  • Powiat OSTROWIECKI
  • Powiat SKARŻYSKI
  • Powiat STARACHOWICKI
  • Powiat STASZOWSKI
  • Grupa powiatów: JĘDRZEJOWSKI, PIŃCZOWSKI, WŁOSZCZOWSKI
  • Grupa powiatów: KIELCE, KIELECKI
  • Grupa powiatów: BUSKI, KAZIMIERSKI
  • Grupa powiatów: OPATOWSKI, SANDOMIERSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE ZAPOBIEGAWCZE CHORYCH Z NAWRACAJĄCYMI NAPADAMI DZIEDZICZNEGO OBRZĘKU NACZYNIORUCHOWEGO O CIĘŻKIM PRZEBIEGU
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE ZAPOBIEGAWCZE CHORYCH Z NAWRACAJĄCYMI NAPADAMI DZIEDZICZNEGO OBRZĘKU NACZYNIORUCHOWEGO O CIĘŻKIM PRZEBIEGU

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE