Konkursy NFZ z dnia 7 lipca 2023 roku

ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 5 postępowań z PSY, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA DZIENNE REHABILITACYJNE DLA OSÓB Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY
  • Powiat kutnowski
   Powiat wieruszowski
   Powiat łęczycki
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH
  • Powiat Łódź-Polesie(1061049)
– 2 postępowania z SZP, zakresy:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE KWASEM KARGLUMINOWYM CHORYCH Z ACYDURIAMI ORGANICZNYMI: PROPIONOWĄ, METYLOMALONOWĄ I IZOWALERIANOWĄ
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE KWASEM KARGLUMINOWYM CHORYCH Z ACYDURIAMI ORGANICZNYMI: PROPIONOWĄ, METYLOMALONOWĄ I IZOWALERIANOWĄ

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z GUZAMI LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ KINAZY TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK)
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z GUZAMI LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ KINAZY TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK)

  • Województwo ŁÓDZKIE
 
PODLASKI OW(Białystok)
– 1 postępowanie z AOS, zakres:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

  • Powiat AUGUSTOWSKI
ŚLĄSKI OW(Katowice)
– 8 postępowań z SOK, zakresy:
 • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY – KOC I
  • Województwo ŚLĄSKIE
 • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET)
  • Województwo ŚLĄSKIE
 • TERAPIA IZOTOPOWA (SOK)
  • Województwo ŚLĄSKIE
 • BADANIA GENETYCZNE
  • Województwo ŚLĄSKIE
 • BADANIA ZGODNOŚCI TKANKOWEJ
  • Województwo ŚLĄSKIE
 • BADANIA IZOTOPOWE
  • Województwo ŚLĄSKIE
 • TLENOTERAPIA DOMOWA
  • Województwo ŚLĄSKIE
 • LECZENIE CUKRZYCY Z ZASTOSOWANIEM POMPY INSULINOWEJ U DOROSŁYCH
  • Województwo ŚLĄSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • BRACHYTERAPIA
  BRACHYTERAPIA – PAKIET ONKOLOGICZNY

  • Powiat ELBLĄG