Konkursy NFZ z dnia 11 kwietnia 2023 roku

OPOLSKI OW(Opole)
– 3 postępowania z SOK. zakresy:
  • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III)
    • Województwo OPOLSKIE
  • DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA (DOK)
    • Województwo OPOLSKIE
  • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (KO-CZR)
    • Województwo OPOLSKIE