Konkursy NFZ z dnia 11 maja 2023 roku

LUBUSKI OW(Zielona Góra)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • GERIATRIA – HOSPITALIZACJA
  • Powiat gorzowski, Gorzów Wielkopolski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński
OPOLSKI OW(Opole)
– 5 postępowań z SZP, zakresy:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA

  • Województwo OPOLSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE KWASEM KARGLUMINOWYM CHORYCH Z ACYDURIAMI ORGANICZNYMI: PROPIONOWĄ, METYLOMALONOWĄ I IZOWALERIANOWĄ
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE KWASEM KARGLUMINOWYM CHORYCH Z ACYDURIAMI ORGANICZNYMI: PROPIONOWĄ, METYLOMALONOWĄ I IZOWALERIANOWĄ

  • Województwo OPOLSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)

  • Województwo OPOLSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI

  • Województwo OPOLSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z GUZAMI LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ KINAZY TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK)
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z GUZAMI LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ KINAZY TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK)

  • Województwo OPOLSKIE
– 5 postępowań z OPH, zakresy:
 • PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • Powiat kluczborski, oleski, strzelecki
 • ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
  • Powiat kluczborski, oleski
  • Powiat głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski
  • Powiat nyski, prudnicki
 • ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM
  • Powiat brzeski, kluczborski, namysłowski, oleski