Konkursy NFZ z dnia 12 maja 2023 roku

LUBELSKI OW(Lublin)
– 3 postępowania z SOK, zakresy:
 • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III)
  • Województwo LUBELSKIE
 • DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA (DOK)
  • Województwo LUBELSKIE
 • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (KO-CZR)
  • Województwo LUBELSKIE
LUBUSKI OW(Zielona Góra)
– ogłosił 2 postępowania z PSY i tego samego dnia je odwołał:
 • ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • Powiat gorzowski, Gorzów Wielkopolski
 • LECZENIE UZALEŻNIEŃ
  • Powiat gorzowski, Gorzów Wielkopolski
ZACHODNIOPOMORSKI OW(Szczecin)
– 3 postępowania z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA PIERWOTNĄ HIPEROKSALURIĘ TYPU 1
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH NA PIERWOTNĄ HIPEROKSALURIĘ TYPU 1

  • Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE KWASEM KARGLUMINOWYM CHORYCH Z ACYDURIAMI ORGANICZNYMI: PROPIONOWĄ, METYLOMALONOWĄ I IZOWALERIANOWĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE KWASEM KARGLUMINOWYM CHORYCH Z ACYDURIAMI ORGANICZNYMI: PROPIONOWĄ, METYLOMALONOWĄ I IZOWALERIANOWĄ

  • Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z GUZAMI LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ KINAZY TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK)
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z GUZAMI LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ KINAZY TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK)

  • Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
– 1 postępowanie z AOS, zakres:
 • BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)
  • Powiat SZCZECIN DZIELNICA PRAWOBRZEŻE (OSIEDLA: Bukowe-Klęskowo, Dąbie, Kijewo, Majowe, Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, Podjuchy, Osiedle Słoneczne, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo, Załom-Kasztanowe, Zdroje, Żydowce-Klucz)