Konkursy NFZ z dnia 12 kwietnia 2023 roku

ŚWIĘTOKRZYSKI OW(Kielce)
– 3 postępowania z SOK, zakresy:
  • DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA (DOK)
    • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
  • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III)
    • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
  • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (KO-CZR)
    • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE