Konkursy NFZ z dnia 13 kwietnia 2023 roku

LUBUSKI OW(Zielona Góra)

– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ – PROGRAM PILOTAŻOWY BADANIA STÓP DZIECI I MŁODZIEŻY
  • Województwo LUBUSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 9 postępowań z PRO, zakresy:
 • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH
  • Grupa powiatów: BARTOSZYCKI, BRANIEWSKI, ELBLĄG, ELBLĄSKI, IŁAWSKI, LIDZBARSKI, NOWOMIEJSKI, OSTRÓDZKI
  • Grupa powiatów: DZIAŁDOWSKI, EŁCKI, GIŻYCKI, GOŁDAPSKI, KĘTRZYŃSKI, MRĄGOWSKI, NIDZICKI, OLECKI, OLSZTYN, OLSZTYŃSKI, PISKI, SZCZYCIEŃSKI, WĘGORZEWSKI
 • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH – CZĘŚĆ GENETYCZNA
  • Powiat OLSZTYN
 • PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
  • Powiat ELBLĄSKI
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY
  • Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP SPECJALISTYCZNY
  • Powiat OLSZTYN
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP DIAGNOSTYCZNY
  • Grupa powiatów: EŁCKI, GIŻYCKI, GOŁDAPSKI, KĘTRZYŃSKI, MRĄGOWSKI, NIDZICKI, OLECKI, OLSZTYN, OLSZTYŃSKI, PISKI, SZCZYCIEŃSKI, WĘGORZEWSKI
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • Grupa powiatów: BRANIEWSKI, ELBLĄG, ELBLĄSKI, IŁAWSKI, NOWOMIEJSKI, OSTRÓDZKI
  • Grupa powiatów: EŁCKI, GIŻYCKI, GOŁDAPSKI, OLECKI, PISKI