Konkursy NFZ z dnia 17 stycznia 2023 roku

WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 3 postępowania z PRO, zakresy:
  • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
    • Gmina OSTRÓDA
  • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP SPECJALISTYCZNY
    • Powiat OLSZTYN
  • PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
    • Powiat OLSZTYN