Zmiany w leczeniu szpitalnym 2023

Szanowni Państwo,

dnia 17.01.2023 r. została wydana zmiana zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne nr 10/2023/DSOZ.

Przedmiotową zmianą uchylono przepisy mające na celu zminimalizowanie skutków epidemii COVID-19 poprzez umożliwienie świadczeniodawcom korygowanie wartości produktu rozliczeniowego niektórych świadczeń z katalogu grup z zastosowaniem współczynników na podstawie realizacji świadczeń udzielonych w roku 2019 albo 2021.

 

Dodatkowo dokonano zmian w następujących dziedzinach:

a)w zakresie reumatologii w grupach H86 – H98,

zmiany polegające na implementacji nowych taryf, modyfikacji i utworzeniu nowych grup:

– H87 Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej z połączenia grup H87C Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej < 4 dni i H87D Choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni,

– H89 Choroby niezapalne kości i stawów z połączenia grup H89C Choroby niezapalne kości i stawów < 4 dni i H89D Choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni

– zmiana warunku długości pobytu ma na celu zmniejszenie zjawiska krótkich hospitalizacji związanych z podawaniem leków. Podkreślenia wymaga fakt, że wspomniane leki powinny być podawane w warunkach ambulatoryjnych;

– H90 Zapalenia stawów, układowe choroby tkanki łącznej oraz choroby infekcyjne kości i stawów wymagające intensywnego leczenia > 10 dni została przemodelowana poprzez dołączenie do pacjentów aktualnie rozliczanych grupą H90 Zapalenia stawów i układowe choroby tkanki łącznej wymagające intensywnego leczenia > 10 dni pacjentów z grupy H88 Choroby infekcyjne kości i stawów, wymagających antybiotykoterapii oraz z pobytem powyżej 10 dni;

– H95 Kompleksowa diagnostyka chorób reumatologicznych utworzona w celu umożliwienia rozliczania wczesnej diagnostyki chorób reumatycznych. Świadczenie dotyczy chorych skierowanych z poradni przyszpitalnej po I lub II wizycie diagnostycznej. Wymagany okres oczekiwania na przyjęcie do oddziału nie dłuższy niż 30 dni. Świadczenie może być rozliczone u jednego pacjenta 1 raz w roku kalendarzowym;

– H96C Układowe choroby tkanki łącznej powstała z połączenia grup H96CE Układowe choroby tkanki łącznej > 65 r.ż. i H96CF Układowe choroby tkanki łącznej < 66 r.ż. Zniesienie podziału wiekowego jest odpowiedzią na postulat środowiska eksperckiego, ponieważ koszty leczenia pacjentów w obu grupach nie są związane z wiekiem pacjenta a z wielochorobowością, która pojawia się u pacjentów z chorobami reumatycznymi około 40 r.ż.;

 

b)w zakresie chorób wewnętrznych zmiany polegające na implementacji nowych taryf, modyfikacji i utworzeniu nowych grup:

– K25 Zaburzenia odżywiania i zaburzenia wodno-elektrolitowe z połączenia grup K26 Zaburzenia wodnoelektrolitowe i K27 Zaburzenia odżywiania,

– K40 Cukrzyca z powikłaniami i inne stany zaburzeń glikemii z połączenia grup K35 Cukrzyca z powikłaniami i inne stany hipoglikemiczne i K37 Cukrzyca ze stanami hiperglikemicznymi – z uwagi na podobny wiek pacjentów, realizację w ramach tego samego kodu resortowego, zbliżone zużycie zasobów podobne zużycie zasobów oraz podobny czas hospitalizacji w poszczególnych grupach;

– K28F Wrodzone wady metaboliczne > 18 r.ż. < 66 r.ż.,

– P52 Wrodzone wady metaboliczne < 18 r.ż.

– z grupy K28F Wrodzone wady metaboliczne < 66 r.ż. wyodrębniono populację dziecięcą i stworzono dwie odrębne grupy: K28F Wrodzone wady metaboliczne > 18 r.ż. < 66 r.ż. oraz P52 Wrodzone wady < 18 r.ż., dla której pozostawiono wycenę na dotychczasowym poziomie ze względu na trwające w AOTMiT prace nad wyceną taryf dla pacjentów pediatrycznych;

 

c) podniesiono wycenę punktową produktów rozliczeniowych dedykowanych gastroskopii i kolonoskopii diagnostycznej w trybie ambulatoryjnym – zmiana ma na celu ujednolicenie wycen tożsamych świadczeń w innych rodzajach świadczeń;

 

d)w zakresie produktów związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, dokonano aktualizacji wartości produktów,

 

e)w zakresie świadczeń w reumatologii:

 – zniesiono dotychczasowy podział ze względu na czas pobytu między grupami: H87C Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej < 4 dni i H87D Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej > 3 dni

– zniesiono dotychczasowy podział ze względu na czas pobytu między grupami H89C Choroby niezapalne kości i stawów < 4 dni i H89D Choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni

– dokonano zmian w zakresie charakterystyki grupy H90 Zapalenia stawów, układowe choroby tkanki łącznej wymagające intensywnego leczenia > 10 dni. W ramach grupy H90 umożliwiono rozliczanie świadczeń udzielanych pacjentom z chorobami infekcyjnymi kości i stawów hospitalizowanych dłużej niż 10 dni i wymagających antybiotykoterapii. Wyodrębniono populację kosztochłonnych pacjentów dotychczas rozliczanych w ramach grupy H88 Choroby infekcyjne kości i stawów – głównie pacjenci cierpiący na ropne zapalenia stawów.

 

f)do listy ICD 9 grupy H90 dodano procedury:

– 99.210 Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone

– 99.211 Podanie antybiotyku na nośniku

– 99.218 Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie

– 99.219 Wstrzyknięcie antybiotyku – inne

 

g)Do listy ICD 10 grupy H90 dodano rozpoznania:

– M00.0 Gronkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawowe

– M00.1 Pneumokokowe zapalenie jedno- lub wielostawowe – M00.2 Paciorkowcowe zapalenia jedno- lub wielostawowe

– M00.8 Inne bakteryjne zapalenia jedno- lub wielostawowe

– M00.9 Ropne zapalenia stawów, nieokreślone

– M46.2 Zapalenie kości i jamy szpikowej kręgu

– M46.3 Infekcja krążka międzykręgowego (ropna)

– M46.5 Inne infekcyjne choroby kręgosłupa

– M86.6 Inne przewlekłe zapalenie kości i szpiku

– M86.8 Inne zapalenie kości i szpiku

 

h)Do listy dodatkowej ICD 10 H8s dodano rozpoznania: M01.0 Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8+);M01.1 Gruźlicze zapalenie stawów (A18.0+) ; M01.2 Zapalenie stawów w chorobie z Lyme (A69.2+); M01.3 Zapalenie stawów towarzyszące innym bakteryjnym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziej; M01.4 Zapalenie stawów w różyczce (B06.8+);

 

i)zniesiono dotychczasowy podział wiekowy między grupami H96CE Układowe choroby tkanki łącznej > 65 r.ż. i H96CF Układowe choroby tkanki łącznej < 66 r.ż.; Analiza AOTMiT wykazała, że koszty leczenia pacjentów w obu grupach nie są związane z wiekiem pacjenta a z wielochorobowością, która pojawia się u pacjentów z chorobami reumatycznymi około 40 r.ż.

 

j) wprowadzono nowy produkt umożliwiający wczesną diagnostykę schorzeń reumatologicznych H95 Kompleksowa diagnostyka chorób reumatologicznych,

k)połączono grupy K26 Zaburzenia wodno-elektrolitowe i K27 Zaburzenia odżywiania oraz K35 Cukrzyca z powikłaniami i inne stany hipoglikemiczne i K37 Cukrzyca ze stanami hiperglikemicznymi,

 

l)doprecyzowano i uporządkowano kody oraz nazwy procedur medycznych wg. ICD 9 na liście procedur N23d grupy N23 Noworodek wymagający rozszerzonej diagnostyki

 

m)w grupie N24 Noworodek wymagający szczególnej opieki doprecyzowano warunki wymagane do rozliczenia fototerapii u noworodka: – wymagane wskazanie procedur: 99.831 Fototerapia noworodka (czas trwania min 24h) (min 1 raz) łącznie z I87 Bilirubina bezpośrednia (min 2 razy) i I89 Bilirubina całkowita (min 2 razy) oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań N24; wiek < 8 tyg. ż.; 5.

 

n)zakresie załącznika nr 19 dodano grupy dedykowane świadczeniom onkologicznym „O” – zmiana ma na celu umożliwienia spełnienia formalnych wymogów świadczeniodawcom już realizującym te świadczenia.

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2023 r

Zarzadzenie 10_2023_DSOZ