Konkursy NFZ z dnia 19 października 2023 roku

MAZOWIECKI OW(Warszawa)
– 2 postępowania z SZP, zakresy:
 • KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ Z NOWOTWOREM PIERSI (KON PIERŚ)
  • Województwo MAZOWIECKIE
 • KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA NAD PACJENTEM Z NOWOTWOREM JELITA GRUBEGO (KON-JG)
  • Województwo MAZOWIECKIE
KUJAWSKO-POMORSKI OW(Bydgoszcz)
– 2 postępowania z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ

  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE – ROKOWANIA
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ

  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE – ROKOWANIA
ŚWIĘTOKRZYSKI OW(Kielce)
– 6 postępowań z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA ENDOMETRIUM
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RAKA ENDOMETRIUM

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z TOCZNIEM RUMIENIOWATYM UKŁADOWYM (TRU, SLE)
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z TOCZNIEM RUMIENIOWATYM UKŁADOWYM (TRU, SLE)

  • Grupa powiatów: KONECKI, SKARŻYSKI
  • Grupa powiatów: JĘDRZEJOWSKI, WŁOSZCZOWSKI
  • Grupa powiatów: OPATOWSKI, OSTROWIECKI, SANDOMIERSKI, STASZOWSKI
  • Grupa powiatów: BUSKI, KAZIMIERSKI, KIELCE, KIELECKI, PIŃCZOWSKI, STARACHOWICKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PRZESZCZEP PRZECIWKO GOSPODARZOWI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PRZESZCZEP PRZECIWKO GOSPODARZOWI

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
– 1 postępowanie z SPO, zakres:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE