Zmiana rozporządzenia POZ – Koordynowana Opieka, Nocna Opieka, Budżet powierzony

Szanowni Państwo,

dnia 17.10.2023 r. została wydana zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Ministerstwo Zdrowia dążąc do zwiększenie zakresu świadczeń gwarantowanych, które są realizowane przez świadczeniodawców w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wprowadza nowe świadczenie realizowane w ranach opieki koordynowanej – Diagnostyka i leczenie przewlekłej choroby nerek – wymagania oraz organizacja świadczeń w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

Dodatkowo w zakresie opieki koordynowanej :

  1. wprowadzona zostaje możliwość realizacji konsultacji specjalistycznych w dziedzinie kardiologii dziecięcej, diabetologii i endokrynologii dziecięcej, chorób płuc dzieci oraz nefrologii dziecięcej dla świadczeniobiorców z populacji pediatrycznej,
  2. w zakresie chorób tarczycy z leczenia w KO skorzystają pacjenci z rozpoznaniem chorobowym ICD-10: E05 – Nadczynnością tarczycy.
  3. w zakresie diabetologii, z opieki koordynowanej skorzystają pacjencie, u których zdiagnozowano stan przedcukrzycowy scharakteryzowany kodami ICD-10: R73 – Podwyższone stężenie glukozy i R73.0 – Nieprawidłowa krzywa cukrowa (test tolerancji glukozy),
  4. wprowadzenie możliwości wystawienia skierowania na badanie tomografii komputerowej tętnic wieńcowych przy wskazaniach do diagnostyki w kierunku choroby niedokrwiennej serca w opiece koordynowanej.

Budżet powierzony na badania diagnostyczne w POZ – katalogu badań diagnostycznych lekarza POZ finansowanych z budżetu powierzonego zostaje poszerzony o badania:

 immunoglobuliny całkowite (IgE),

 immunoglobuliny E swoiste (IgE) z panelem 10-punktowych oznaczeń dotyczącym alergii wziewnych i pokarmowych; alergeny:

  1. a) wziewne: leszczyna, olcha, brzoza, trawy, żyto, bylica, roztocza kurzu domowego, pies, kot, alternaria;
  2. b) pokarmowe: mleko, jajko, pszenica, soja, orzechy ziemne, orzechy laskowe, ryby, owoce morza-skorupiaki, marchew, jabłko.

 

Pozostałe zmiany dotyczą realizacji świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:

  1. umożliwienie  lekarzom udzielającym świadczeń z zakresu NiŚOZ – w sytuacji, kiedy w lokalizacji udzielania NiŚOZ zapewniony jest dostęp do badań laboratoryjnych – wystawianie skierowania na świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej.
  2. ustalenie katalogu świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej związane z realizacją świadczeń lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
  3. NiŚOZ – w zakresie podstawowym świadczenia mogą być realizowane wyłącznie przez podmiot leczniczy, w którego strukturze znajduje się izba przyjęć, a podmiot zapewnia przebywanie lekarza w miejscu udzielania świadczeń w zakresie izby przyjęć stale, w godzinach funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Zmiany zawarte w rozporządzeniu wchodzą w życie w życie z dniem 1 listopada 2023 r. z wyłączeniem:

– NiŚOZ – w zakresie podstawowym świadczenia mogą być realizowane wyłącznie przez podmiot leczniczy, w którego strukturze znajduje się izba przyjęć – przedmiotowa regulacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.