Konkursy NFZ z dnia 2 lutego 2024 roku

MAZOWIECKI OW(Warszawa)
– 2 postępowania SZP – PROGRAMY LEKOWE, zakresy:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z NAPADAMI PADACZKOWYMI W PRZEBIEGU ZESPOŁU STWARDNIENIA GUZOWATEGO
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z NAPADAMI PADACZKOWYMI W PRZEBIEGU ZESPOŁU STWARDNIENIA GUZOWATEGO

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLK – LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM LENNOXA-GASTAUTA LUB Z ZESPOŁEM DRAVET
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM LENNOXA-GASTAUTA LUB Z ZESPOŁEM DRAVET

  • Województwo PODKARPACKIE
ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 2 postępowania z PSY, zakres:
 • OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY
  • Powiat zgierski
  • Powiat bełchatowski
PODLASKI OW(Białystok)
– 1 postępowania z PDT, zakres:
 • ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ WYJAZDOWY ZESPÓŁ SANITARNY TYPU “N”
  • Województwo PODLASKIE
ŚLĄSKI OW(Katowice)
– 6 postępowań z SZP – PROGRAMY LEKOWE, zakresy:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B

  • Województwo ŚLĄSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z NERWIAKOWŁÓKNIAKAMI SPLOTOWATYMI W PRZEBIEGU NEUROFIBROMATOZY TYPU 1 (NF1)
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z NERWIAKOWŁÓKNIAKAMI SPLOTOWATYMI W PRZEBIEGU NEUROFIBROMATOZY TYPU 1 (NF1)

  • Województwo ŚLĄSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z NAPADAMI PADACZKOWYMI W PRZEBIEGU ZESPOŁU STWARDNIENIA GUZOWATEGO
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z NAPADAMI PADACZKOWYMI W PRZEBIEGU ZESPOŁU STWARDNIENIA GUZOWATEGO

  • Województwo ŚLĄSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C

  • Województwo ŚLĄSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCĄ RODZINNĄ CHOLESTAZĄ WEWNĄTRZWĄTROBOWĄ (PFIC)
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCĄ RODZINNĄ CHOLESTAZĄ WEWNĄTRZWĄTROBOWĄ (PFIC)

  • Województwo ŚLĄSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLK – LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM LENNOXA-GASTAUTA LUB Z ZESPOŁEM DRAVET
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM LENNOXA-GASTAUTA LUB Z ZESPOŁEM DRAVET

  • Województwo ŚLĄSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 7 postępowań z STM, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
  • Gmina PIENIĘŻNO
  • Gmina LIDZBARK
  • Gmina NIDZICA
 • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
  • Gmina DZIAŁDOWO
 • ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • Grupa powiatów: EŁCKI, GIŻYCKI, GOŁDAPSKI, OLECKI, PISKI, WĘGORZEWSKI
 • ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ
  • Grupa powiatów: BRANIEWSKI, DZIAŁDOWSKI, ELBLĄG, ELBLĄSKI, IŁAWSKI, LIDZBARSKI, NOWOMIEJSKI, OSTRÓDZKI
  • Grupa powiatów: EŁCKI, GIŻYCKI, GOŁDAPSKI, OLECKI, PISKI, WĘGORZEWSKI