Konkursy NFZ z dnia 1 lutego 2024 roku

ŚLĄSKI OW(Katowice)
– 3 postępowania z SZP – PROGRAMY LEKOWE, zakresy:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  PROGRAM LEKOWY – PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS

  • Województwo ŚLĄSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA MAKROGLOBULINEMIĘ WALDENSTRÖMA
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA MAKROGLOBULINEMIĘ WALDENSTRÖMA

  • Województwo ŚLĄSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)

  • Województwo ŚLĄSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 13 postępowań z AOS, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat KĘTRZYŃSKI
  • Powiat NIDZICKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-AOP

  • Powiat NOWOMIEJSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA OSTEOPOROZY
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA OSTEOPOROZY-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat KĘTRZYŃSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

  • Powiat KĘTRZYŃSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat OLSZTYN
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI
  • Powiat KĘTRZYŃSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat DZIAŁDOWSKI
  • Powiat MRĄGOWSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

  • Powiat BARTOSZYCKI
  • Powiat KĘTRZYŃSKI
  • Powiat OSTRÓDZKI
  • Powiat ELBLĄG