Konkursy NFZ z dnia 21 kwietnia 2023 roku

ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 2 postępowania PRO, zakresy:
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP SPECJALISTYCZNY
  • Województwo ŁÓDZKIE
PODLASKI OW(Białystok)
– 1 postępowanie z PRO, zakres:
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP DIAGNOSTYCZNY
  • Województwo PODLASKIE
ŚLĄSKI OW(Katowice)
– 2 postępowania z PSY, zakres:
 • CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO – II POZIOM REFERENCYJNY
  • Powiat Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice
  • Powiat Gliwice, gliwicki, Zabrze
ZACHODNIOPOMORSKI OW(Szczecin)
– 1 postępowanie z SOK, zakres:
 • LECZENIE CUKRZYCY Z ZASTOSOWANIEM POMPY INSULINOWEJ U DOROSŁYCH
  • Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE