REH – Fizjoterapia ambulatoryjna – świadczenia realizowane w warunkach domowych – interpretacja NFZ

Szanowni Państwo,

otrzymaliśmy z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia interpretację dotycząca realizacji świadczeń domowych w ramach zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej, w temacie:

  1. czy świadczeniodawca, który realizuje umowę w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej chcąc realizować świadczenia w domu pacjenta musi dodatkowo zatrudnić personel, aby spełnić wymagania minimalnego czasu pracy dla zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej oraz zakresu fizjoterapii domowej;
  2. wymagana ilość sprzętu: przenośny zestaw do elektroterapii z osprzętem oraz przenośny zestaw do biostymulacji laserowej – nie mniej niż 1 zestaw na 2 fizjoterapeutów:

Czy należy przeliczyć ilość sprzętu w zależności od ilości wszystkich fizjoterapeutów zatrudnionych w zakresie fizjoterapii ambulatoryjne, czy wyłącznie na wyznaczony personel do realizacji świadczeń domowych.

Ad. 1

Należy dodatkowo zapewnić czas pracy personelu ponad ilość zadeklarowaną w ofercie, która stanowiła sumę czasu pracy wymaganą zapisami warunków podstawowych rozporządzenia koszykowego oraz dodatkowo ocenianych określonych w ankietach konkursowych.

 

Ad. 2

Ilość wymaganego sprzętu przenośnego dla fizjoterapii domowej zależy od ilości wyodrębnionego do jej realizacji personelu. Jeżeli świadczeniodawca zgłosi w harmonogramie 2 fizjoterapeutów do realizacji świadczeń w warunkach domowych to powinien zapewnić przynajmniej jeden przenośny zestaw do elektroterapii oraz jeden do biostymulacji laserowej.

 

Tutaj pełna treść pisma – NFZ- REH wizyty domowe w fizjoterapii ambulatoryjnej