Konkursy NFZ z dnia 22 listopada 2023 roku

KUJAWSKO-POMORSKI OW(Bydgoszcz)
– 1 postępowanie z POZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 TYS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE UZUPEŁNIONYM
  • Powiat TORUŃ
ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)
  • Powiat sieradzki
PODKARPACKI OW(Rzeszów)
– 34 postępowania z OPH, zakresy:
 • PERINATALNA OPIEKA PALIATYWNA
  • Województwo PODKARPACKIE
 • PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • Powiat dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski
  • Powiat bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, Przemyśl, przeworski, sanocki
 • ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
  • Powiat przeworski
  • Powiat bieszczadzki
  • Powiat brzozowski
  • Powiat leski
  • Powiat kolbuszowski
  • Powiat sanocki
  • Powiat niżański
  • Powiat rzeszowski
  • Powiat Przemyśl
  • Powiat Tarnobrzeg
  • Powiat jarosławski
  • Powiat strzyżowski
  • Powiat dębicki
  • Powiat tarnobrzeski
  • Powiat Rzeszów
  • Powiat mielecki
  • Powiat łańcucki
  • Powiat leżajski
  • Powiat krośnieński
  • Powiat przemyski
  • Powiat stalowowolski
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Powiat Krosno
  • Powiat jasielski
  • Powiat lubaczowski
 • ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM DLA DZIECI
  • Powiat dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, , niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski
  • Powiat bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, Przemyśl,przeworski, sanocki
 • ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM
  • Powiat mielecki, niżański, stalowowolski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski
  • Powiat jarosławski, lubaczowski, przemyski, Przemyśl, przeworski
  • Powiat bieszczadzki, brzozowski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, sanocki
  • Powiat dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski ,Rzeszów, strzyżowski
– 34 postępowania z SPO, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ
  • Powiat Rzeszów
  • Powiat Przemyśl
  • Powiat lubaczowski
  • Powiat dębicki
  • Powiat przemyski
  • Powiat łańcucki
  • Gmina Głogów Małopolski, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko
  • Powiat przeworski
  • Powiat niżański
  • Powiat Tarnobrzeg
  • Powiat bieszczadzki
  • Powiat kolbuszowski
  • Powiat sanocki
  • Powiat jarosławski
  • Powiat leżajski
  • Powiat mielecki
  • Powiat krośnieński
  • Powiat brzozowski
  • Powiat stalowowolski
  • Powiat jasielski
  • Powiat Krosno
  • Powiat tarnobrzeski
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Powiat strzyżowski
  • Gmina Błażowa, Błażowa, Boguchwała, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Dynów, Hyżne, Lubenia, Tyczyn, Tyczyn
  • Powiat leski
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
  • Powiat dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, strzyżowski
  • Powiat mielecki, niżański, stalowowolski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski
  • Powiat bieszczadzki, brzozowski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, sanocki
  • Powiat jarosławski, lubaczowski, przemyski, Przemyśl, przeworski
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
  • Województwo PODKARPACKIE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE / OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
  • Województwo PODKARPACKIE
 • ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ – DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
  • Województwo PODKARPACKIE
 • ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ – DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
  • Województwo PODKARPACKIE
ŚLĄSKI OW(Katowice)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) W CZP
  ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)
  ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP

  • Powiat rybnicki, Rybnik