Konkursy NFZ z dnia 27 czerwca 2023 roku
ŁÓDZKI OW (Łódź)
– 1 postępowanie z REH, zakresy:
 • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
  REHABILITACJA NEUROLOGICZNA DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • grupa powiatów: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, radomszczański, tomaszowski
 
– 4 postępowanie z AOS – KAOS, zakresy:
 • KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ (KAOS)
  • grupa powiatów: pabianicki, zgierski, Łódź, łódzki wschodni, brzeziński
  • grupa powiatów: łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski
  • grupa powiatów: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, radomszczański, tomaszowski
  • grupa powiatów:  kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, Skierniewice, skierniewicki
 
MAŁOPOLSKI OW (Kraków)
– 3 postępowania z REH (uzupełniające), zakresy:
 • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
  REHABILITACJA NEUROLOGICZNA DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • powiat: Kraków
 • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • gmina: Igołomia-Wawrzeńczyce
  • gmina: Dąbrowa Tarnowska
– 2 postępowania z SZP – PROGRAMY LEKOWE, zakresy:
 • ROKOWANIA:
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE KWASEM KARGLUMINOWYM CHORYCH Z ACYDURIAMI ORGANICZNYMI: PROPIONOWĄ, METYLOMALONOWĄ I IZOWALERIANOWĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE KWASEM KARGLUMINOWYM CHORYCH Z ACYDURIAMI ORGANICZNYMI: PROPIONOWĄ, METYLOMALONOWĄ I IZOWALERIANOWĄ

  • Województwo  MAŁOPOLSKIE
 • KONKURS OFERT:
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z GUZAMI LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ KINAZY TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK) LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z GUZAMI LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ KINAZY TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK)

  • Województwo  MAŁOPOLSKIE