Konkursy NFZ z dnia 28 listopada 2022 roku

POMORSKI OW(Gdańsk)
– 1 postępowanie z POZ, zakres:
 • 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
  w tym KOORDYNACJA OPIEKI
  2. BUDŻET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ
  3. TRANSPORT SANITARNY W POZ
  4. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
  5. ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
  w tym ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY
  FIZJOLOGICZNEJ
  w tym ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
  6. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

  • Województwo POMORSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 3 postępowania z POZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
  BUDŻET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ
  TRANSPORT SANITARNY W POZ
  KOORDYNACJA OPIEKI
  ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
  ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

  • Grupa powiatów: BARTOSZYCKI, DZIAŁDOWSKI, KĘTRZYŃSKI, MRĄGOWSKI, NIDZICKI, OLSZTYN, OLSZTYŃSKI, OSTRÓDZKI, SZCZYCIEŃSKI
  • Grupa powiatów: EŁCKI, GIŻYCKI, GOŁDAPSKI, OLECKI, PISKI, WĘGORZEWSKI
  • Grupa powiatów: BRANIEWSKI, ELBLĄG, ELBLĄSKI, IŁAWSKI, LIDZBARSKI, NOWOMIEJSKI