Konkursy NFZ z dnia 29 listopada 2022 roku

MAŁOPOLSKI OW(Kraków)
– 1 postępowanie z SPO, zakres:
  • ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ
    • Gmina Kozłów, Książ Wielki, Racławice, Słaboszów
OPOLSKI OW(Opole)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
  • ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ – PROGRAM PILOTAŻOWY MDR-TB
    • Województwo OPOLSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKI OW(Kielce)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
  • ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ – PROGRAM PILOTAŻOWY MDR-TB
    • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE