Konkursy NFZ z dnia 29 marca 2023 roku
MAZOWIECKI OW(Warszawa)
– 2 postępowania z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ

  • Województwo MAZOWIECKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PRZEŁYKU I ŻOŁĄDKA
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PRZEŁYKU I ŻOŁĄDKA

  • Województwo MAZOWIECKIE
OPOLSKI OW(Opole)
– 1 postępowanie z SPO, zakres:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
  • Województwo OPOLSKIE
ŚLĄSKI OW(Katowice)
– 2 postępowania z PPZ, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ – PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH DLA OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM TRAUMY
  • Województwo ŚLĄSKIE
 • ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)
  • Gmina Bestwina, Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice, Wilamowice
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 18 postępowań z OPH, zakresy:
 • PERINATALNA OPIEKA PALIATYWNA
  • Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • Powiat OLSZTYN
  • Grupa powiatów: BARTOSZYCKI, KĘTRZYŃSKI
  • Grupa powiatów: MRĄGOWSKI, OLSZTYŃSKI
  • Grupa powiatów: NIDZICKI, SZCZYCIEŃSKI
  • Grupa powiatów: IŁAWSKI, OSTRÓDZKI
 • ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
  • Powiat DZIAŁDOWSKI
  • Powiat KĘTRZYŃSKI
  • Powiat MRĄGOWSKI
  • Powiat NIDZICKI
  • Powiat OLECKI
  • Powiat OLSZTYŃSKI
  • Powiat GOŁDAPSKI
  • Powiat OLSZTYN
 • ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM DLA DZIECI
  • Grupa powiatów: BARTOSZYCKI, DZIAŁDOWSKI, KĘTRZYŃSKI, LIDZBARSKI, MRĄGOWSKI, NIDZICKI, OLSZTYN, OLSZTYŃSKI, SZCZYCIEŃSKI
 • ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM
  • Grupa powiatów: BARTOSZYCKI, LIDZBARSKI, OLSZTYN, OLSZTYŃSKI, OSTRÓDZKI
  • Grupa powiatów: GOŁDAPSKI, OLECKI, WĘGORZEWSKI
  • Grupa powiatów: EŁCKI, GIŻYCKI, KĘTRZYŃSKI, MRĄGOWSKI, PISKI, SZCZYCIEŃSKI
WIELKOPOLSKI OW(Poznań)
– 26 postępowań z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI B – KOMÓRKOWE
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI B – KOMÓRKOWE
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLK – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI B – KOMÓRKOWE

  • Grupa powiatów: CHODZIESKI, CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI, PILSKI, WĄGROWIECKI, ZŁOTOWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI T – KOMÓRKOWE
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI T – KOMÓRKOWE

  • Województwo WIELKOPOLSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA

  • Grupa powiatów: CHODZIESKI, CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI, PILSKI, WĄGROWIECKI, ZŁOTOWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO

  • Województwo WIELKOPOLSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ

  • Województwo WIELKOPOLSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI

  • Grupa powiatów: CHODZIESKI, CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI, PILSKI, WĄGROWIECKI, ZŁOTOWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJ

  • Grupa powiatów: CHODZIESKI, CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI, PILSKI, WĄGROWIECKI, ZŁOTOWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE

  • Województwo WIELKOPOLSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO

  • Województwo WIELKOPOLSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO

  • Grupa powiatów: CHODZIESKI, CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI, PILSKI, WĄGROWIECKI, ZŁOTOWSKI
  • Grupa powiatów: JAROCIŃSKI, KALISKI, KALISZ, KĘPIŃSKI, KROTOSZYŃSKI, OSTROWSKI, OSTRZESZOWSKI, PLESZEWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PRZEŁYKU I ŻOŁĄDKA
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PRZEŁYKU I ŻOŁĄDKA

  • Grupa powiatów: CHODZIESKI, CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI, PILSKI, WĄGROWIECKI, ZŁOTOWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ASTMY
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ASTMY

  • Województwo WIELKOPOLSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ

  • Województwo WIELKOPOLSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC

  • Województwo WIELKOPOLSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH

  • Województwo WIELKOPOLSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ

  • Grupa powiatów: CHODZIESKI, CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI, PILSKI, WĄGROWIECKI, ZŁOTOWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH

  • Województwo WIELKOPOLSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ

  • Województwo WIELKOPOLSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEREK
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEREK

  • Województwo WIELKOPOLSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI

  • Województwo WIELKOPOLSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI

  • Grupa powiatów: CHODZIESKI, CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI, PILSKI, WĄGROWIECKI, ZŁOTOWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM NERKI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM NERKI

  • Grupa powiatów: JAROCIŃSKI, KALISKI, KALISZ, KĘPIŃSKI, KROTOSZYŃSKI, OSTROWSKI, OSTRZESZOWSKI, PLESZEWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A

  • Województwo WIELKOPOLSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMI

  • Województwo WIELKOPOLSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM KOSTNYM U DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM PROCESEM NOWOTWOROWYM OBEJMUJĄCYM KOŚCI Z ZASTOSOWANIEM DENOSUMABU
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM KOSTNYM U DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM PROCESEM NOWOTWOROWYM OBEJMUJĄCYM KOŚCI Z ZASTOSOWANIEM DENOSUMABU

  • Województwo WIELKOPOLSKIE