Konkursy NFZ z dnia 28 marca 2023 roku

PODKARPACKI OW(Rzeszów)
– 3 postępowania z SOK, zakresy:
 • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III)
  • Województwo PODKARPACKIE
 • DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA (DOK)
  • Województwo PODKARPACKIE
 • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (KO-CZR)
  • Województwo PODKARPACKIE
POMORSKI OW(Gdańsk)
– 1 postępowanie z AOS, zakres:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ- AOP
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02

  • Gmina Ustka, Ustka
– 7 postępowań z PRO, zakres:
 • PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
  • Powiat kwidzyński, sztumski
  • Powiat lęborski, Słupsk, słupski
  • Powiat malborski, nowodworski, tczewski
  • Powiat Sopot
  • Powiat pucki, wejherowski
  • Powiat kartuski, kościerski
  • Powiat gdański, starogardzki
– 3 postępowania z SOK, zakresy:
 • ŻYWIENIE DOJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH
  • Powiat Gdańsk
 • BADANIA GENETYCZNE
  • Województwo POMORSKIE
 • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE Z ZASTOSOWANIEM POMPY BAKLOFENOWEJ
  • Powiat bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, Słupsk, słupski, starogardzki, sztumski, tczewski
ŚWIĘTOKRZYSKI OW(Kielce)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ – PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH DLA OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM TRAUMY
  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 5 postępowań z SOK, zakresy:
 • BADANIA GENETYCZNE
  • Powiat OLSZTYN
 • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET)
  • Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • TLENOTERAPIA DOMOWA
  • Grupa powiatów: DZIAŁDOWSKI, IŁAWSKI, NOWOMIEJSKI
 • ŻYWIENIE DOJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH
  • Grupa powiatów: BRANIEWSKI, DZIAŁDOWSKI, ELBLĄG, ELBLĄSKI, IŁAWSKI, LIDZBARSKI, NIDZICKI, NOWOMIEJSKI, OSTRÓDZKI
  • Grupa powiatów: EŁCKI, GIŻYCKI, GOŁDAPSKI, OLECKI, PISKI