Konkursy NFZ z dnia 3 marca 2023 roku

ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 3 postępowania z SZP,  zakresy:
 • ANGIOLOGIA – HOSPITALIZACJA
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • IMMUNOLOGIA KLINICZNA – HOSPITALIZACJA
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH
  WYSOKIEGO RYZYKA
  PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA – HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO
  PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA – HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO Z POWIKŁANIAMI I CHOROBAMI WSPÓŁISTNIEJĄCYMI

  • Województwo ŁÓDZKIE
– 3 postępowania z SOK, zakresy:
 • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ
  (KOC II/III)

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (KO-CZR)
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA (DOK)
  • Województwo ŁÓDZKIE
POMORSKI OW(Gdańsk)
– 7 postępowań z PRO, zakres:
 • PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
  • Powiat pucki, wejherowski
  • Powiat malborski, nowodworski, tczewski
  • Powiat gdański, starogardzki
  • Powiat lęborski, Słupsk, słupski
  • Powiat Sopot
  • Powiat kwidzyński, sztumski
  • Powiat kartuski, kościerski
ŚLĄSKI OW(Katowice)
– 1 postępowanie z AOS, zakres:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE IMMUNOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE IMMUNOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Województwo ŚLĄSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 27 postępowań z PSY, zakresy:
 • LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)
  • Powiat DZIAŁDOWSKI
  • Powiat EŁCKI
  • Powiat LIDZBARSKI
  • Powiat OLSZTYŃSKI
  • Powiat OSTRÓDZKI
  • Powiat SZCZYCIEŃSKI
  • Powiat WĘGORZEWSKI
 • OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY
  • Powiat BARTOSZYCKI
  • Powiat DZIAŁDOWSKI
  • Powiat ELBLĄSKI
  • Powiat LIDZBARSKI
  • Powiat MRĄGOWSKI
  • Powiat NIDZICKI
  • Powiat NOWOMIEJSKI
  • Powiat OLECKI
  • Powiat PISKI
  • Powiat GOŁDAPSKI
 • PROGRAM TERAPII ZABURZEŃ PREFERENCJI SEKSUALNYCH
  • Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
  • Powiat DZIAŁDOWSKI
  • Powiat EŁCKI
  • Powiat LIDZBARSKI
  • Powiat OLSZTYŃSKI
  • Powiat SZCZYCIEŃSKI
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  • Powiat EŁCKI
  • Powiat OLSZTYN
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
  • Powiat EŁCKI
 • ŚWIADCZENIA SEKSUOLOGICZNE I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA
  • Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
– 27 postępowań z AOS, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat OLSZTYN
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII DZIECIĘCEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1501.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

  • Powiat GIŻYCKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1540.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

  • Powiat GIŻYCKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • Powiat OLSZTYN
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat EŁCKI
  • Powiat NIDZICKI
  • Powiat OLECKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat PISKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat ELBLĄG
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • Powiat GIŻYCKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat GOŁDAPSKI
  • Powiat WĘGORZEWSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

  • Powiat BARTOSZYCKI
  • Powiat DZIAŁDOWSKI
  • Powiat KĘTRZYŃSKI
  • Powiat SZCZYCIEŃSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat DZIAŁDOWSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat KĘTRZYŃSKI
  • Powiat WĘGORZEWSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

  • Powiat GOŁDAPSKI
  • Powiat OLSZTYN
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
  POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

  • Powiat EŁCKI
  • Gmina PASŁĘK
  • Gmina BARCIANY
  • Gmina SROKOWO
  • Gmina ORNETA
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat PISKI