Konkursy NFZ z dnia 6 marca 2023 roku

LUBUSKI OW(Zielona Góra)
– 1 postępowanie z AOS, zakres:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-AOP
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat nowosolski, wschowski, żagański, żarski
MAŁOPOLSKI OW(Kraków)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • CHOROBY WEWNĘTRZNE – HOSPITALIZACJA
  • Powiat gorlicki, limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz
ŚWIĘTOKRZYSKI OW(Kielce)
– 3 postępowania z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)

  • Grupa powiatów: JĘDRZEJOWSKI, KIELCE, KIELECKI, KONECKI, SKARŻYSKI, STARACHOWICKI, WŁOSZCZOWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)

  • Grupa powiatów: BUSKI, KAZIMIERSKI, OPATOWSKI, OSTROWIECKI, PIŃCZOWSKI, SANDOMIERSKI, STASZOWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZESPOŁAMI MIELODYSPLASTYCZNYMI Z TOWARZYSZĄCĄ NIEDOKRWISTOŚCIĄ ZALEŻNĄ OD TRANSFUZJI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZESPOŁAMI MIELODYSPLASTYCZNYMI Z TOWARZYSZĄCĄ NIEDOKRWISTOŚCIĄ ZALEŻNĄ OD TRANSFUZJI

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE