Konkursy NFZ z dnia 30 grudnia 2022 roku

ŚWIĘTOKRZYSKIE OW(Kielce)

 9 postępowań z SZP, zakresy:

  • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM UROTELIALNYM

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM UROTELIALNYM

o   JĘDRZEJOWSKI – powiat

o   KIELCE – POWIAT

o   KONECKI – POWIAT

o   SKARŻYSKI – POWIAT

o   WŁOSZCZOWSKI – POWIAT

  • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)

o   BUSKI – POWIAT

o   KAZIMIERSKI – POWIAT

o   KIELCE – POWIAT

o   KIELECKI – POWIAT

o   PIŃCZOWSKI – POWIAT

  • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)

o   OSTROWIECKI

o   SKARŻYSKI

o   STARACHOWICKI

  • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)

o   JĘDRZEJOWSKI

o   KONECKI

o   WŁOSZCZOWSKI

  • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)

o   OPATOWSKI

o   SANDOMIERSKI

o   STASZOWSKI

  • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z NOWOTWORAMI NEUROENDOKRYNNYMI UKŁADU POKARMOWEGO Z ZASTOSOWANIEM RADIOFARMACEUTYKÓW

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z NOWOTWORAMI NEUROENDOKRYNNYMI UKŁADU POKARMOWEGO Z ZASTOSOWANIEM RADIOFARMACEUTYKÓW

o   Świętokrzyskie – województwo

  • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE WSPOMAGAJĄCE ZABURZEŃ CYKLU MOCZNIKOWEGO

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE WSPOMAGAJĄCE ZABURZEŃ CYKLU MOCZNIKOWEGO

o   Świętokrzyskie – województwo

  • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM UROTELIALNYM

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM UROTELIALNYM

o   BUSKI – POWIAT

o   KAZIMIERSKI – POWIAT

o   KIELECKI – POWIAT

o   PIŃCZOWSKI – POWIAT

o   STASZOWSKI – POWIAT

  • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM UROTELIALNYM

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM UROTELIALNYM

o   OPATOWSKI

o   OSTROWIECKI

o   SANDOMIERSKI

o   STARACHOWICKI