Konkursy NFZ z dnia 14 maja 2024 roku

MAZOWIECKI OW(Warszawa)
– postępowanie z PDT, zakres:
  • ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ WYJAZDOWY ZESPÓŁ SANITARNY TYPU „N”
    • Grupa powiatów: MIŃSKI, OTWOCKI, PUŁTUSKI, WARSZAWA, WOŁOMIŃSKI