Konkursy NFZ z dnia 15 maja 2024 roku

DOLNOŚLĄSKI OW(Wrocław)
– 1 postępowanie z PRO, zakres:
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • Powiat głogowski, górowski, jaworski, Legnica, legnicki, lubiński, polkowicki, złotoryjski
LUBELSKI OW(Lublin)
– 10 postępowania z SZP – Programy Lekowe, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY

  • Grupa powiatów: BIALSKI, BIAŁA PODLASKA, ŁUKOWSKI, PARCZEWSKI, RADZYŃSKI, WŁODAWSKI
  • Grupa powiatów: BIŁGORAJSKI, CHEŁM, CHEŁMSKI, HRUBIESZOWSKI, KRASNOSTAWSKI, TOMASZOWSKI, ZAMOJSKI, ZAMOŚĆ
  • Grupa powiatów: JANOWSKI, KRAŚNICKI, LUBARTOWSKI, LUBELSKI, LUBLIN, ŁĘCZYŃSKI, OPOLSKI, PUŁAWSKI, RYCKI, ŚWIDNICKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z NIEDOBOREM KWAŚNEJ SFINGOMIELINAZY (ASMD) TYPU A/B I B
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH Z NIEDOBOREM KWAŚNEJ SFINGOMIELINAZY (ASMD) TYPU A/B I B

  • Województwo LUBELSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII

  • Grupa powiatów: BIALSKI, BIAŁA PODLASKA, ŁUKOWSKI, PARCZEWSKI, RADZYŃSKI, WŁODAWSKI
  • Grupa powiatów: BIŁGORAJSKI, CHEŁM, CHEŁMSKI, HRUBIESZOWSKI, KRASNOSTAWSKI, TOMASZOWSKI, ZAMOJSKI, ZAMOŚĆ
  • Grupa powiatów: JANOWSKI, KRAŚNICKI, LUBARTOWSKI, LUBELSKI, LUBLIN, ŁĘCZYŃSKI, OPOLSKI, PUŁAWSKI, RYCKI, ŚWIDNICKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z ZAPALENIEM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH Z POLIPAMI NOSA
  • Grupa powiatów: BIALSKI, BIAŁA PODLASKA, ŁUKOWSKI, PARCZEWSKI, RADZYŃSKI, WŁODAWSKI
  • Grupa powiatów: BIŁGORAJSKI, CHEŁM, CHEŁMSKI, HRUBIESZOWSKI, KRASNOSTAWSKI, TOMASZOWSKI, ZAMOJSKI, ZAMOŚĆ
  • Grupa powiatów: JANOWSKI, KRAŚNICKI, LUBARTOWSKI, LUBELSKI, LUBLIN, ŁĘCZYŃSKI, OPOLSKI, PUŁAWSKI, RYCKI, ŚWIDNICKI
ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 4 postępowania z SZP – Programy Lekowe, zakresy:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH Z NIEDOBOREM KWAŚNEJ SFINGOMIELINAZY (ASMD) TYPU A/B I B
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z NIEDOBOREM KWAŚNEJ SFINGOMIELINAZY (ASMD) TYPU A/B I B

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z ZAPALENIEM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH Z POLIPAMI NOSA
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z ZAPALENIEM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH Z POLIPAMI NOSA

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY

  • Województwo ŁÓDZKIE
PODKARPACKI OW(Rzeszów)
– 1 postępowanie z SZP – Programy Lekowe, zakres:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z NOCNĄ NAPADOWĄ HEMOGLOBINURIĄ (PNH)
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z NOCNĄ NAPADOWĄ HEMOGLOBINURIĄ (PNH)

  • Województwo PODKARPACKIE
ŚWIĘTOKRZYSKI OW(Kielce)
– 2 postępowania z SZP – Programy Lekowe, zakres:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY

  • Grupa powiatów: BUSKI, JĘDRZEJOWSKI, KAZIMIERSKI, KIELCE, KIELECKI, KONECKI, OPATOWSKI, PIŃCZOWSKI, SANDOMIERSKI, STASZOWSKI, WŁOSZCZOWSKI
  • Grupa powiatów: OSTROWIECKI, SKARŻYSKI, STARACHOWICKI
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 12 postępowania z SZP- Programy Lekowe, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY

  • Powiat EŁCKI
  • Powiat ELBLĄG
  • Powiat OLSZTYN
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z NIEDOBOREM KWAŚNEJ SFINGOMIELINAZY (ASMD) TYPU A/B I B
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH Z NIEDOBOREM KWAŚNEJ SFINGOMIELINAZY (ASMD) TYPU A/B I B

  • Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII

  • Powiat OLSZTYN
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z ZAPALENIEM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH Z POLIPAMI NOSA
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z ZAPALENIEM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH Z POLIPAMI NOSA

  • Powiat OLSZTYN
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI

  • Powiat OLSZTYN
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A

  • Powiat DZIAŁDOWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ

  • Powiat DZIAŁDOWSKI
  • Powiat IŁAWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI HBV
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI HBV

  • Powiat GIŻYCKI
 • PROGRAM LEKOWY – ZAPOBIEGANIE REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZEPIENIA ALLOGENICZNYCH KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – ZAPOBIEGANIE REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZEPIENIA ALLOGENICZNYCH KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH

  • Powiat OLSZTYN