Mazowsze AOS – Unieważnienia postępowań
Mazowiecki OW wczoraj unieważnił 5 postępowań z AOS

Komunikat o unieważnieniu postępowań konkursowych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

04-04-2023

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu niżej wymienionych postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna o numerach:

  • 07-23-000117/AOS/02/1/02.1280.001.02/01 – W ZAKRESIE  REUMATOLOGII – Powiaty LEGIONOWSKI, NOWODWORSKI, OTWOCKI, WOŁOMIŃSKI
  • 07-23-000158/AOS/02/1/02.1600.001.02/01  W ZAKRESIE OKULISTYKII – Powiat NOWODWORSKI
  • 07-23-000126/AOS/02/1/02.1450.001.02/01 – W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII – Powiat GRÓJECKI
  • 07-23-000166/AOS/02/1/02.1600.001.02/01 – W ZAKRESIE OKULISTYKI – Powiat RADOM
  • 07-23-000173/AOS/02/1/02.1616.001.02/01 – W ZAKRESIE LOGOPEDII – Powiat RADOMSKI

Podstawa prawna: art. 150  ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.)

wpłynęła jedna oferta i nie podlega ona odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu o postępowaniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.