Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2023 r

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że pod adresem strony internetowej :

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-sierpnia-2023-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2023-r

znajdą Państwo obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2023 r.

W wykazie znajduje się również lista leków bezpłatnych dla dzieci do ukończenia 18 lat ora seniorów od 65. roku życia.

Kody uprawnień dodatkowych nanoszone na receptę w przypadku w/w grupy osób;

  1. ,,S,, –  Świadczeniobiorca  po ukończeniu 65. roku życia;
  2. ,, DZ,, – Świadczeniobiorca do ukończenia 18. roku życia.