Pilotaż programu SmartDoktor – zdalne monitorowanie dzieci i młodzieży z niedoborami odporności: nabór dodatkowy

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Zdrowia poinformowało o dodatkowym naborze placówek POZ i AOS do pilotażowego programu SmartDoktor, który powstał w ramach programu Domowej Opieki Medycznej w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności, w tym w po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.
W pilotażu mogą brać udział podmioty, które posiadają zawartą z NFZ umowę w rodzaju POZ lub w rodzaju AOS w zakresie gruźlicy i choroby płuc, otolaryngologii dziecięcej, alergologii dla dzieci, immunologii i nie brały wcześniej udziału w pilotażu w ramach projektu E-stetoskop i E-stetoskop 2.
Podmioty zakwalifikowane do realizacji pilotażu otrzymają środki m.in. na zakup innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych, które pozwolą na zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów kontynuujących leczenie, w tym w szczególności na wykrycie pierwszych objawów przeziębienia, grypy oraz innych infekcji wirusowych i bakteryjnych dróg oddechowych, ucha środkowego, czy chorób skóry.
Wnioski można składać  za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI) do 31 maja 2023 r. do godziny 16:00 lub do puli wyczerpania środków przewidzianych na zakup urządzeń do zdalnego monitorowania stanu zdrowia.
Organizacja i realizacja programu pilotażowego potrwa nie dłużej niż do 30 listopada 2023 r. i zgodnie z założeniami programu obejmie 1200 świadczeniobiorców oraz 10-20 urządzeń na każdy z podmiotów.
Poniżej znajdą Państwo akty prawne ze szczegółami na temat zasad realizacji programu i wymagań dotyczących udziału.