Informujemy, że osoby posiadające aktywne Internetowe Konto Pacjenta (IKP) mają możliwość skorzystania z funkcjonalności zamówienia e-recepty u swojego lekarza POZ.
Przypisanie zamówienia pacjenta do lekarza następuje w systemie na podstawie ostatniej aktywnej deklaracji wyboru lekarza POZ złożonej przez pacjenta.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że to placówka POZ podejmuje decyzję o aktywacji usługi dla pacjentów zadeklarowanych do przychodni. Funkcjonalność domyślnie jest dla placówek POZ wyłączona, a aktywacji usługi jest nieobowiązkowa. Funkcjonalność można również po wcześniejszej aktywacji wyłączyć. W przypadku placówek, które nie uruchomiły usługi / wyłączyły usługę w IKP pacjenta przy próbie złożenia zamówienia wyświetli się informacje, że zlecenie nie może zostać zrealizowane.
Zamówienie przez pacjenta e-recepty może dotyczyć jedynie leków przyjmowanych na stałe w ramach kontynuacji farmakoterapii, dla których dla pacjenta została już wcześniej wystawiona e-recepta.
Każdorazowo decyzję o wystawieniu recepty podejmuje lekarz. Tym samym możliwe jest odrzucenie przez lekarza zamówienia złożonego przez pacjenta, jak również dodanie komentarza np. z informacją o konieczności zgłoszenia się na wizytę osobista lub dodatkowe badania. Aktualny status zamówionej e-recepty pacjent może monitorować w swoim IKP.
Placówki POZ, które chcą umożliwić swoim zadeklarowanym pacjentom składanie zamówienie na e-recepty przez IKP mogą dokonać aktywacji usługi po zalogowaniu się do gabinet.gov.pl lub poprzez rejestrację adresu usługi, na który kierowane będą powiadomienia o złożonych przez pacjentów zamówieniach.
Poniżej znajdą Państwo link z użytecznymi dla pacjentów i Państwa informacjami dot. korzystania z funkcjonalności elektronicznego zamawiania e-recept przez IKP.