19 sierpnia 2022 r.  zostało wydane zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nowelizacją zarządzenia Podmioty realizujące szczepienia przeciw COVID-19, otrzymają środki finansowe z przeznaczeniem na finansowanie do dnia 31 grudnia 2022 r.  wykonanych szczepień ochronnych przeciwko grypie w sezonie 2022/2023

Finansowanie obejmuje:

a) kwalifikację w elektronicznej Karcie Szczepień do szczepienia,

b) wykonanie szczepienia przez lekarza, felczera, pielęgniarkę, położną, ratownika medycznego, higienistkę szkolną, lekarza  dentystę, farmaceutę, fizjoterapeutę oraz diagnostę laboratoryjnego,  posiadających dokument potwierdzający ukończenie kursu lub  szkolenia  w zakresie  szczepień ochronnych lub posiadających co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie  przeprowadzania szczepień ochronnych, w tym szczepień przeciw COVID-19,

Finansowanie wynosi – 21,83 zł

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.