POZ – Nocna Opieka; Diagnostyka i leczenie przewlekłej choroby nerek w stanie przedcukrzycowym i w nadczynności tarczycy

Szanowni Państwo,

informujemy, iż został  opublikowany projekt rozporządzenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, który znajduje się w fazie uzgodnień oraz konsultacji publicznych.

Główne tematy objęte projektowaną zmianą to:

  1. Rozszerzenie katalog badań diagnostycznych lekarza POZ finansowanych z budżetu powierzonego o badania:

1) Immunoglobuliny całkowite (IgE);

2) Immunoglobuliny E swoiste (IgE).

  1. Umożliwienie lekarzom udzielającym świadczeń z zakresu NiŚOZ – w sytuacji, kiedy w lokalizacji udzielania NiŚOZ zapewniony jest dostęp do badań laboratoryjnych – wystawianie skierowania na świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej.
  2. Ustalenie katalogu świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej związane z realizacją świadczeń lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
  3. NiŚOZ – w zakresie podstawowym świadczenia mogą być realizowane wyłącznie przez podmiot leczniczy, w którego strukturze znajduje się izba przyjęć, a podmiot zapewnia przebywanie lekarza w miejscu udzielania świadczeń w zakresie izby przyjęć stale, w godzinach funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (wejście w życie od stycznia 2024 r. )
  4. Koordynowana opieka:

1)      możliwość wystawienia skierowania na badanie tomografii komputerowej tętnic wieńcowych przy wskazaniach do diagnostyki w kierunku choroby niedokrwiennej serca w opiece koordynowanej;

2)      rozszerzenie zakresu realizowanych świadczeń w ramach KO:

– w przypadku świadczeń z zakresu diabetologii, z opieki koordynowanej skorzystają świadczeniobiorcy, u których zdiagnozowano stan przedcukrzycowy scharakteryzowany kodami ICD-10: R73 – Podwyższone stężenie glukozy i R73.0 – Nieprawidłowa krzywa cukrowa (test tolerancji glukozy),

– w przypadku chorób tarczycy z opieki koordynowanej skorzystają świadczeniobiorcy z rozpoznaniem chorobowym scharakteryzowanym kodem ICD-10: E05 – Nadczynnością tarczycy

– wprowadzenie nowego zakresu diagnostyka i leczenie przewlekłej choroby nerek;

3)      populacja pediatryczna: w związku z realizacją świadczeń opieki koordynowanej z zakresu kardiologii, diabetologii, pulmonologii i alergologii, endokrynologii oraz nefrologii w populacji pediatrycznej wprowadza się możliwość realizacji konsultacji specjalistycznych w dziedzinie kardiologii dziecięcej, diabetologii i endokrynologii dziecięcej, chorób płuc dzieci oraz nefrologii dziecięcej.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

W załączeniu przekazujemy projekt rozporządzenia.

dokument638254