POZ- pielęgniarka szkolna – lista papierowa

 

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku przekazania do Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o liczbie uczniów objętych przez Państwa opieką pielęgniarki szkolnej w terminie do dnia 7 października 2023 r.

Informację przekazują Państwo zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 25 do zarządzenia POZ.

Liczba uczniów przekazana listą elektroniczną (deklaracje POZ) winna być zgodna z informacjami umieszonymi w wersji papierowej załącznika nr 25.

W celu weryfikacji, po przygotowaniu informacji zgodnie z tabelą zawartą w załączeniu do wiadomości, prosimy o kontakt z biurem MBRK, aby potwierdzić podane ilości uczniów. 

załącznik 25 pielegniarka szkolna (1)