POZ: szczepienie przeciw HPV dziewcząt i chłopców w 12 i 13 roku życia – wytyczne Ministerstwa Zdrowia

Szanowni Państwo,
W załączeniu przekazujemy wytyczne Ministerstwa Zdrowia w zakresie realizacji od 1 czerwca 2023 r. szczepienia przeciw LUDZKIEMU WIRUSOWI BRODAWCZAKA (HPV) dziewcząt i chłopców w 12 i 13 roku życia, do ukończenia przez nich 14 roku życia, w schemacie 2-dawkowy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej jako szczepienia zalecanego.
 
W celu rozpoczęcia realizacji szczepień POZ obowiązany jest do udostępnienia terminów oraz przekazania danych miejsca udzielania świadczeń poprzez aplikację gabinet.gov.pl na potrzeby centralnej e-rejestracji.
Zamówienia szczepinek dystrybuowanych bezpłatnie przez Państwowe Stacje Sanitarno Epidemiologiczne są realizowane od 23.05.2023 r. odbywają się poprzez wypełnienie i przekazanie do właściwej terenowo dla siedziby podmiotu PSSE.
Wzór formularza zamówienia wraz z wytycznymi MZ znajdą Państwo poniżej.