POZ: zmiana zarządzenia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna nr 104/2023/DSOZ.

Szanowni Państwo,

dnia 06.07.2023 r. została wydana zmiana zarządzenia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna nr 104/2023/DSOZ.

Zarządzenie wprowadza zmiany w zakresie:

  1. wyceny świadczeń w budżecie powierzonym opieki koordynowanej- załącznik nr 1 do zarządzenia;
  2. zwiększenia o 6,49% wysokość stawek dodatku kwotowego w przypadku objęcia przez świadczeniodawcę opieką świadczeniobiorców chorych przewlekle

 

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 lipca 2023 r.

Zarządzenie