POZ – zmiany w rozporządzeniu w sprawie rodzajów EDM z dnia 19 lipca 2023 r.

 

Szanowni Państwo,

19 lipca 2024 r.  została wydana zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, którą rozszerzony został katalog elektronicznej dokumentacji medycznej o Indywidualny Plan Opieki Medycznej dla zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – opieka koordynowana.

Celem powyższego jest zwiększenie efektywności i dynamiki wymiany informacji między uczestnikami procesu sprawowania opieki koordynowanej w POZ nad pacjentami.

Podmioty zapewniające koordynację opieki zdrowotnej nad pacjentem otrzymują możliwość szybszego postawienia diagnozy oraz ustalenia terapii.

 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 lipca 2023 r.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. Indywidualny Plan Opieki Medycznej może być prowadzony w postaci papierowej.

rozporządzenie zmieniające