POZ: zmiany w sprawie dokumentacji medycznej z dnia 19 lipca 2023 r

 

Szanowni Państwo,

19 lipca 2024 r.  została wydana zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

W związku z wdrożeniem opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej, w tym obowiązku prowadzenia Indywidualnego Planu Opieki Medycznej, określono reguły prowadzenia dokumentacji medycznej w rodzaju Indywidualny Plan Opieki Medycznej.

Indywidualny Plan Opieki Medycznej stanowić będzie elektroniczną dokumentację medyczną. Wpisów dokonywać będą lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej. Rozporządzenie przyznaje również możliwość wprowadzania do przywołanego powyżej systemu teleinformatycznego, informacji dotyczących procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach Indywidualnego Planu Opieki Medycznej, przez osobę wyznaczoną przez świadczeniodawcę do organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

W przekazanym rozporządzeniu znajdą Państwo zakres informacji, jaki będzie zawierać Indywidualny Plan Opieki Medycznej.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. Indywidulany Plan Opieki Medycznej może być prowadzony w postaci papierowej.

ROZPORZĄDZENIE MZ z dnia 19 lipca 2023 r.